بەکارهێنەری خۆشەویست، بۆ زیاتر دەستپێڕاگەشتنی ئێوە، کەناڵی تێلگرامی ئارژین میوزیک دەستی بەکار کردووە، لە ئێستا بەدواوە ئێوە دەتوانن گۆرانییەکانی خۆتان لەوێش دابگرن. بەستەری کەناڵ